Oferta / złom stalowy

Złom stali niestopowej znany bardziej powszechnie pod nazwą złomu stalowego to odpad stali nie zawierającej pierwiastków stopowych. Klasyfikacja tego materiału zależna jest od jego wymiarów. Złom wsadowy to odpad posiadający takie wymiary, postać i skład chemiczny, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie go jako wsadu w piecach hutniczych. Złom niewsadowy z kolei to odpad, który musi zostać poddany obróbce termicznej lub mechanicznej dla uzyskania potrzebnych wymiarów, postaci i masy przed wykorzystaniem go jako wsadu w piecu hutniczym. Innym istotnym elementem wpływjącym na podział tego surowca jest jego grubość.