Oferta / Złom cyny

Cyna (Sn) to najbardziej powszechny surowiec, który pozyskujemy. Dzięki swoim uniwersalnym właściwościom takim jak: niska temperatura topnienia, odporność na korozje czy wysoką przewodność elektryczną, znalazła bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Metal ten jest ciągliwy i plastyczny już w stosunkowo niskich temperaturach (ok. 100°C). Przy temperaturze ok. 13°C przechodzi w odmianę alotropową zwaną cyną szarą, która jest amorficznym, szarym proszkiem. Cyna jest ważnym składnikiem stopów i lutów a jej stop z tytanem (Ti) jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym. Złom cyny pozyskujemy w każdej postaci: odpady kawałkowe, sztabki, laski, gąski, anody oraz stopy łożyskowe.

ZŁOM CYNY PLN/kg
CYNA Sn97Ag3 115.00
CYNA Sn100 76.00
CYNA Sn99Cu1 74.00
CYNA Sn97Cu3 72.00
STOP ŁOŻYSKOWY Ł83 46.00
NACZYNIA CYNOWE min. 80% Sn 46.00
CYNA PASTA/ZGARY/WIÓRY analiza