Oferta / Żelazostopy

Żelazostopy to stopy przejściowe zawierające pewne ilości żelaza i najczęściej jeden z pierwiastków należący do metali nieżelaznych bądź półmetali. Żelazostopy są stosowane głównie jako stopy przejściowe w hutnictwie żelaza, ponieważ jest to najbardziej ekonomiczny sposób wprowadzenia pierwiastka stopowego do kąpieli stalowej. Oprócz tego specjalne żelazostopy są również potrzebne do produkcji stopów aluminiowych oraz jako materiał rozruchowy w określonych sytuacjach chemicznych. Żelazostopy stosowane jako dodatek do produkcji stali poprawiają takie właściwości stali jak wytrzymałość na rozciąganie czy odporność na ścieranie i korozję. Zależnie od stosowanego surowca produkcja żelazostopów może być realizowana jako proces pierwotny lub wtórny.

Żelazostopami, które budzą nasze największe zainteresowanie są:

Żelazomolibden (FeMo) / min. zawartość Mo 60%
Żelazotytan (FeTi) / min. zawartość Ti 70%
Żelazowolfram (FeW) / min. zawartość W 70%
Żelazowanad (FeV) – min. zawartość V 40%
Żelazoniob (FeNb) – min. zawartość Nb 60%
Żelazochrom (FeCr) – min. zawartość Cr 60%
Żelazomangan (FeMn) – min. zawartość Mn 70%