W dniu 31.05. tj. piątek po Bożym Ciele nasza firma będzie nieczynna.

Regulamin udostępniania treści i usługi cyfrowej (regulamin newslettera)

VOLHARTMETAL Recycling sp. z o.o.
Data publikacji: 12.10.2023r.

Regulamin, który właśnie czytasz, dotyczy udostępnienia Treści cyfrowej w postaci e-booka i/lub materiału audiowizualnego, i/lub dostępu do szkolenia online, i/lub Usługi cyfrowej w ramach naszego newslettera. Określa także zasady dotyczące plików cookies w związku z udostępnieniem Treści i/lub Usługi cyfrowej. W celu korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej nie musisz udostępniać nam swoich danych osobowych, możesz dokonać zakupu dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej. Więcej szczegółów dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie Treści lub Usługi cyfrowej odpłatnie znajdziesz w regulaminie sprzedaży osadzonym na naszej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem biuro@volhartmetal.pl oraz numerem telefonu +48 531 870 905, +48 721 681 975.

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Podmiotem dostarczającym Treść cyfrową w postaci e-booka i/lub materiału audiowizualnego, i/lub dostępu do szkolenia online, i/lub Usługi cyfrowej oraz administratorem Twoich danych osobowych jest: VOLHARTMETAL Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Leśna 85, 41-506 Chorzów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice ul. Lompy 4, 40-040 Katowice w Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0001016634, REGON 243273178, NIP 6443503648.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych w ramach newslettera Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jak i pozostali przedsiębiorcy.

Wyjaśnienie definicji

 1. Treść cyfrowa – Oznacza dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.
 2. Usługa cyfrowa – Oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
 3. Cena – Oznacza pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości należne w zamian za dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 4. Regulamin – Niniejszy dokument.
 5. Minimalne wymagania techniczne – Odnoszą się do sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub w celu korzystania z nich, takich jak:
  • komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (tablet, telefon komórkowy),
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • aktywny adres e-mail,
  • klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
  • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Ogólne warunki zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

 1. W ramach zapisu do newslettera możesz otrzymać materiał w postaci Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, np. checklist, dostępu do szkolenia, edukacyjnego materiału wideo, e-booka czy innego cennego dla Ciebie materiału cyfrowego. Nie jest to jednak regułą, czasami udostępniamy zapis do newslettera bez otrzymania materiału, a głównym powodem zapisu do newslettera jest jak zawsze u nas merytoryczna treść otrzymywana regularnie prosto do Twojej skrzynki.
 2. Jeśli w miejscu, gdzie zapisujesz się do newslettera, oferujemy Ci materiał, to pamiętaj, że nie musisz zapisywać się do newslettera, aby otrzymać dostęp do materiału, tj. Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Aby otrzymać Treść cyfrową lub Usługę cyfrową udostępnianą przez nas za pośrednictwem newslettera, możesz uzyskać do niej dostęp niezwłocznie, zapisując się do naszego newslettera i przekazując nam w ramach newslettera Twoje imię oraz adres e-mail, po czym udostępnimy Ci Treść cyfrową lub Usługę cyfrową na podany przez Ciebie przy zapisie adres e-mail.
 3. Jeśli jednak nie chcesz zapisać się do naszego newslettera, możesz otrzymać dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej bez konieczności zapisu do naszego newslettera poprzez dokonanie zapłaty Ceny 47,00 zł brutto tytułem otrzymania dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej bez konieczności zapisania się do newslettera.
 4. Informacja o możliwości udostępnienia Ci prezentu w postaci Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem newslettera jest wskazana na formularzu zapisu osadzonym na naszej stronie. Przy braku informacji o możliwości udostępnienia Ci Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem newslettera możesz zapisać się na nasz newsletter i subskrybować go.
 5. W ramach newslettera wysyłamy treści edukacyjne, raporty branżowe, informacje o nowych wpisach blogowych, nowych materiałach wideo oraz informacje handlowe o naszych produktach dostępnych na stronach internetowych w celu marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów.
 6. Zapisując się do newslettera, udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, w tym Twojego imienia oraz Twojego adresu e-mail, w celu wysyłki newslettera na zasadach określonych w tym Regulaminie oraz w Polityce prywatności i plików cookies osadzonej na naszej stronie internetowej.
 7. Zapisanie się do newslettera następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu osadzonego na naszej stronie internetowej. Wypełnienie formularza możliwe jest także poprzez uzupełnienie pojawiającego się na naszej stronie internetowej okienka (tzw. pop-up), poprzez zapis na przeznaczonej do tego stronie internetowej (tzw. strona lądowania) lub poprzez formularz zapisu osadzony w treści naszej strony internetowej.
 8. Po wypełnieniu formularza zapisu konieczne jest potwierdzenie adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
 9. Jeśli nie potwierdzisz adresu e-mail, nie udostępnimy Ci Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej w ramach newslettera.
 10. Potwierdzenie zapisu do newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług cyfrowych.
 11. Treść cyfrowa wysyłana jest poprzez przesłanie na podany przez Ciebie adres e-mail aktywnego linku z dostępem do Treści cyfrowej. Usługa cyfrowa dostarczana jest zgodnie z instrukcją przekazaną w wysłanej do Ciebie wiadomości.
 12. W celu korzystania bez ograniczeń z Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej konieczne jest spełnienie Minimalnych wymogów technicznych określonych w tym Regulaminie. Są to wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych przez nas Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, tj.: a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; b) dostęp do poczty elektronicznej; c) aktywny adres e-mail; klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych; d) dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.
 13. Możesz odstąpić od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Ogólne warunki odpłatnego udostępnienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

 1. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz udostępnić nam swoich danych i subskrybować naszego newslettera, możesz otrzymać dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej poprzez zapłatę Ceny, tj. kwoty 47,00 zł brutto.
 2. Odpłatny dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może być możliwy z poziomu naszego sklepu online lub może nastąpić poprzez wysłanie nam wiadomości z prośbą o uzyskanie odpłatnego dostępu w formie zamówienia indywidualnego na nasz adres e-mail.
 3. W takim wypadku napisz do nas wiadomość na adres e-mail wskazany na początku tego Regulaminu w celu złożenia takiego zamówienia.
 4. W wiadomości zwrotnej otrzymasz od nas drogą elektroniczną regulamin sprzedaży w postaci aktywnego linku lub regulamin sprzedaży przesłany w formie załącznika do wiadomości.
 5. Wraz z regulaminem przedstawimy Ci także obowiązek informacyjny wynikający z RODO oraz innych ustaw, jeśli Cię dotyczy, wraz z fakturą VAT.
 6. Po zaksięgowaniu płatności na naszym rachunku bankowym niezwłocznie prześlemy Ci dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w formie aktywnego linku lub w innych sposób, o którym zostaniesz wcześniej poinformowana/poinformowany.
 7. Do zawarcia umowy niezbędna jest akceptacja regulaminu poprzez kliknięcie w checkboxie umieszczonym na stronie sklepu online lub poprzez akceptację regulaminu w formie wiadomości e-mail.

Usługa newsletter

 1. Twoje dane podane w formularzu zapisu do newslettera (imię, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody.
 2. Pamiętaj, by potwierdzić subskrypcję newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości (mechanizm double opt-in).
 3. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite.
 4. Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa znajduje się pod linkiem  https://www.mailerlite.com/legal/security-statement.
 5. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu wysłania newslettera.
 6. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 7. Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas.
 8. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 6 miesięcy zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania wysyłania newslettera. W takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów, ale Twój adres nadal będzie dostępny w systemie służącym do wysyłki newslettera do czasu przedawnienia roszczeń.
 9. Mechanizm rezygnacji z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony jako administratora danych interes. W tym wypadku przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W dowolnej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w ten sposób – napisz do nas wiadomość na adres podany w tym Regulaminie.
 10. W celu rezygnacji z usługi newsletter możesz także napisać do nas wiadomość na adres e-mail wskazany w tym Regulaminie, wtedy my jako administrator Twoich danych usuniemy Cię z listy subskrybentów z poziomu programu do wysyłki newslettera.
 11. Twoje dane są przechowywane w systemie dostawcy usługi newsletter, który służy do wysyłki newslettera. Dostawca usługi newsletter ma zatem dostęp do danych, które w ramach systemu przetwarza.
 12. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy także przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia, lub osobom trzecim, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach naszego newslettera.
 13. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 14. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 15. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.
 16. Przekazany nam adres e-mail przechowywany w systemie do wysyłki newslettera może zostać przekazany do platformy Meta w celu utworzenia grupy odbiorców reklamy w ramach serwisu Meta.
 17. Informujemy Cię jednak, że platforma Meta wdrożyła odpowiednie procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego adresu e-mail.
 18. Strony zapisów, w tym formularze zapisów, także w formie pop-upów, są tworzone z wykorzystaniem systemu do wysyłki newslettera.
 19. Dostawca usługi newsletter zapewnia funkcje analityczne i statystyczne, zbierając informacje dotyczące m.in. liczby wyświetleń konkretnych stron.
 20. Więcej informacji na temat pozyskiwanych danych możesz znaleźć na stronie internetowej dostawcy usługi newsletter.
 21. Przetwarzanie danych w ramach newslettera nie powoduje po naszej stronie podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i wpływający bezpośrednio na Twoje prawa i obowiązki, przy czym w ramach profilowania możemy kierować do Ciebie treści zgodne z Twoimi zainteresowaniami i zachowaniem, tak by treści, które otrzymujesz, były dla Ciebie jak najbardziej przydatne.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

 1. Przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera odbywa się na podstawie Twojej zgody.
 2. W każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.
 4. Pamiętaj, że po wycofaniu Twojej zgody nadal Twoje dane będą przechowywane w systemie do wysyłki newslettera.
 5. W tym wypadku przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnianego interesu administratora danych, którym jest wykazanie w przyszłości, że konkretny adres e-mail był zapisany do naszej bazy newslettera.
 6. Twoje dane będą przechowywane do czasu, w którym organ nadzorczy może dokonać kontroli prawidłowości procesu przetwarzania danych przez nas związanego z usługą newsletter.

Prawa podmiotu danych

 1. W dowolnej chwili możesz napisać na podany adres e-mail wiadomość w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych.
 2. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi.
  b) Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy o dwa miesiące przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie.
  c) Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
  d) Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania.
  f) Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
  g) Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
  h) Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pamiętaj, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.

Formularz kontaktowy

 1. Umożliwiamy Ci kontakt z nami w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie lub poprzez wiadomość e-mail.
 2. Dane, jakie przekazujesz nam w ramach formularza kontaktowego, tj. Twój e-mail, numer zamówienia, inne informacje podane w formularzu, będą przetwarzane przez nas w celu kontaktu z Tobą drogą elektroniczną.
 3. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W Twojej wiadomości możesz umieścić także inne dane osobowe.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.
 5. Po zakończeniu kontaktu z Tobą treść korespondencji możemy archiwizować.
 6. Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).
 3. Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki oraz naszej strony internetowej.
 4. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 5. Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące: a) wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, YouTube, Instagram i LinkedIn, Pinterest,; b) narzędzia analityczne i marketingowe, tj. META (Facebook) Piksel, Google Analytics, Linkedin Pixel, Hotjar.

META (Facebook) Piksel​

 1. To narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, pozwalający na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.
 2. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca (Meta) może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.
 3. META (Facebook) Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych działań marketingowych, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania.
 4. Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Google Analytics

  1. Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika.
  2. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.
  3. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług.
  4. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy, np. dopasować naszą ofertę.
  5. Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.
  Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Linkedin Pixel

 1. LinkedIn Pixel to narzędzie analityczne, które pozwala na śledzenie grupy odbiorców, śledzenie konwersji i danych demograficznych naszych stron internetowych poprzez tworzenie pliku cookie.
 2. Dane zbierane w ramach narzędzia  i przekazywane nam przez dostawcę nie pozwalają nam na identyfikację osoby, która odwiedza naszą stronę internetową.
 3. Korzystamy z narzędzia w celu dostosowania strony, działań promujących i oferty do preferencji naszych odbiorców i badania skuteczności naszych działań marketingowych. 
 4. Jeśli posiadacz konto na portalu LinkedIn możesz kontrolować wykorzystanie Twoich danych do celów reklamowych w ramach Twojego konta pod adresem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Materiały video i pliki cookies

 1. Umieszczamy na naszej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo.
 2. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo Inc.
 3. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

Nota prawna

 1. Udostępniana Treść cyfrowa i/lub Usługa cyfrowa ma charakter edukacyjny i nie stanowi oraz nie zastępuje indywidualnej porady eksperckiej.
 2. Udostępnione treści stanowią przejaw naszej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego.
 3. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
 4. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przez nas treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać, napisz do nas wiadomość, a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania tej strony, newslettera lub udostępnionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej możesz składać bezpośrednio do nas na podany adres e-mail biuro@volhartmetal.pl
 2. Każdą reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni, odpowiadając na nią również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Masz także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 4. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Twoje obowiązki

 1. Jako osoba korzystająca z tej strony jesteś zobowiązana/zobowiązany do:
  a) podawania w udostępnionych formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych;
  b) korzystania z treści, usług i funkcjonalności udostępnianych przez stronę w sposób niezakłócający funkcjonowania strony oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych użytkowników strony;
  c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach strony jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
  e) niezmieniania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych;
  f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Ciebie.

Zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wyłącznie z powodów wskazanych poniżej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dnia od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu przysługują Ci takie same prawa jak w przypadku zapisu do newslettera, w tym prawo odstąpienia.
 2. Regulamin może ulec zmianie z powodu: a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa oraz konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu; b) wprowadzenia nowych usług, zmiany ich zakresu lub charakteru; c) zmiany warunków technicznych świadczenia usług; d) zmiany zakresu naszej działalności i zmian organizacyjnych naszego przedsiębiorstwa; e) korekty błędów stylistycznych, językowych lub innych niemających merytorycznego charakteru.