Oferta / Analiza chemiczna metali

Nasza firma świadczy również usługi obejmujące analizy składów pierwiastkowych metali w stanie stałym oraz ciekłym metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF. Spektrometria XRF pozwala łatwo i szybko zidentyfikować i określić stężenie pierwiastków w szerokim zakresie pomiarowym. Badanie spektrometrem XRF nie jest inwazyjne a proces analizy jest bardzo szybki. Czynniki te pozwalają znacznie zredukować koszt analizy próbki w porównaniu z innymi technikami analizy zawartości pierwiastków. Dzięki posiadaniu przenośnych analizatorów XRF najnowszej generacji jesteśmy w stanie w dowolnym miejscu i w kilka chwil uzyskać wyniki przeprowadzonego badania.