/assets/img/offer/zlom-metali-kolorowych.png

Oferta / złom metali kolorowych

Złom metali kolorowych to złom metali nie zawierających żelaza. Metale te mają charakterystyczny połysk i są dobrymi przewodnikami ciepła. Do najbardziej popularnego złomu metali nieżelaznych należy:

Złom aluminium (Al) to złom najbardziej powszechnie stosowanego metalu nieżelaznego na rynku światowym. Metal lekki, plastyczny oraz trwały. Wykazuje dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Najczęściej spotykany pod postacią linki, sektora, profili, chłodnic oraz puszek.

Złom miedzi (Cu) to odpad metalu, który stanowi doskonałe przewodnicwo cieplne i elektryczne i jest zaraz po aluminium najczęściej wykorzystywanym metalem kolorowym w gospodarce. Metal lekki o charakterystycznej ceglastoczerwonej barwie. Najczęściej spotykanymi odpadami tego metalu jest miedź millbery, kawałkowa, nawojowa, pobielana oraz złom w postaci piecyków.

Złom ołowu (Pb) to odpad plastycznego metalu barwy srebrzystoszarej. Metal toksyczny lecz szeroko stosowany przy produkcji płyt akumulatorowych baterii, kabli, spoiw lutowniczych czy amunicji. Charakteryzuje się niską temperaturą topnienia. Jako odpad głównie dzielony względem swojej czystości.

Złom mosiądzu jest surowcem stanowiącym stop miedzi (Cu) z cynkiem (Zn). Może zawierać dodatki takich metali jak Al, Pb, Sn, Mn, Fe, Cr lub Si. Posiada dobre właściwości odlewnicze. Wyróżnia się dużą gęstością oraz charakterystyczną żółtą barwą. Najczęściej spotykanym rodzajem tego odpadu jest M63, MO58 i MO59 w formie nowej lub poamortyzacyjnej.

Złom brązu to złom będący najczęściej stopem miedzi (Cu) z cyną (Sn) lub innymi metalami takimi jak Al, Be, Si, Mn. Brązy posiadają dobre właściwości wytrzymałociowe i przeciwścierne. Dzielą się na magnetyczne i niemagnetyczne. Najbardziej powszechnymi brązami są B101, B10, B8, B6, B1010 oraz B555.